Preview Mode Links will not work in preview mode

Bevidst ledelse


Feb 10, 2020

Vi er hele mennesker, der har privatlivet med på arbejde og arbejdet med hjem i privaten. Derfor er det vigtigt, at du også er bevidst om balancen og styrken privat, så du kan skabe en sundt fundament. Jeg taler med familievejleder og samtalearkitekt Camilla Vinggard om, hvordan hun hjælper og inspirere til at (gen-) finde kærlighed, glæde og lethed som bærende værdier hjemme. 

Du kan læse mere om Camilla og hendes arbejde på: www.camillavinggard.dk